GERİ

Açık Çağrı: Arter Araştırma Programı 2020–2021 

Arter Araştırma Programı, çağdaş sanat alanında çalışan kültür üreticilerinin, çalışma alanlarına dair araştırma yöntemlerini, bakış açılarını ve ifade biçimlerini geliştirmelerine destek olmayı amaçlıyor.
 
Programın Ekim 2020–Mayıs 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek ikinci dönemi ortak bir müfredatın oluşturulması, değerlendirme toplantıları ve mentörlüğü temel alan paylaşımlar üzerinden ilerleyerek, katılımcılar tarafından üretilecek bir yayınla tamamlanacak.
 
Süreç odaklı bir yapıya sahip olan Arter Araştırma Programı, 2019–2020’de gerçekleşen ilk döneminde davet edilen katılımcıların, program yürütücülerinin ve kurumdaki iştirakçilerin işbirliğinde oluşan deneyim ve önerilerle şekillendi. Programın her yıl edinilen deneyimler ve katılımcılarının katkılarıyla evrilmeye devam etmesi planlanıyor.
 
Ortak Müfredat
 
Ortak müfredat, farklı disiplinlerden araştırmacıların bilgi, deneyim ve yöntemlerini paylaşacağı seminer ve atölye çalışmalarından oluşacak. Bu müfredatın ortak bir tartışma zemini ve kavram dağarcığı oluşturması amaçlanıyor.
 
Müfredatın ilk iki ayı, katılımcıların bireysel çalışma alanları dikkate alınarak program yürütücüleri tarafından yapılandırılacak. Bu süreçte, katılımcıların birbirlerini tanımaları ve ortak ilgi alanlarını keşfetmelerinin ardından müfredatın beraberce şekillendirilmesi planlanıyor.  Değerlendirme Toplantıları
 
Değerlendirme toplantılarıyla katılımcıların bireysel araştırma projelerine dair bir tartışma zemini oluşması amaçlanıyor. Program süresince üç kez gerçekleştirilecek toplantılar, katılımcıların kendi araştırma ve üretim süreçlerine ilişkin sunumlarını ve diğer katılımcıların sunumları üzerine verecekleri geribildirimleri kapsayacak. Program yürütücüsü Merve Ünsal, program koordinatörü İz Öztat ve davet edilen misafir yürütücülerin de geribildirimleriyle katkı sağlayacakları değerlendirme toplantılarında, eleştirel diyaloğu yapılandırırken kırılganlıkların paylaşılabileceği, karşılıklı cömertlik ve dayanışmacı dinamiklerle şekillenen bir ortam oluşturmanın imkânları araştırılacak. 
 
Kişisel Mentörlük
 
Arter Araştırma Programı yürütücüsü Merve Ünsal, her katılımcının araştırma ve üretim sürecini desteklemek amacıyla kişisel mentörlük sağlayacak. Bu bağlamda, Merve Ünsal’ın katılımcılarla her ay bireysel buluşmalar gerçekleştirmesi planlanıyor.
 
Yayın
 
Arter Araştırma Programı sürecinde oluşan diyaloglar ve bireysel araştırma projelerinin yön verdiği bir yayın yapılacak. Mayıs 2021 tarihinde tamamlanması planlanan yayın, bir öğrenme süreci olarak yapılandırılarak, ortak müfredat kapsamında programlanan içeriklerle desteklenecek. Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanacak yayın aracılığıyla katılımcıların editör, çevirmen ve tasarımcılarla çalışma süreçlerine dahil olması amaçlanıyor.
 
Kimler Başvurabilir? 
 
Çağdaş sanat alanında farklı pozisyonlarda (sanatçı, küratör, araştırmacı, eleştirmen vb.) üretenler veya çalışma alanı çağdaş sanat ile kesişen farklı disiplinlerden kültür üreticileri; kendi araştırmasını yürütme ve yönlendirme tecrübesi olan; birlikte düşünmeyi bir araştırma aracı olarak benimseyen kişiler başvurabilir.
 
Arter Araştırma Programı katılımcılarının yukarıda belirtilen tüm süreçlere katkı yapmaları ve program dahilinde düzenlenen buluşmalara düzenli olarak katılmaları beklenmektedir. Buluşmalar, hafta içi saat 18:00 sonrasında ve Pazar günleri gerçekleştirilecektir. Başvuru sahipleri bu koşulları kabul etmiş sayılır.
 
Arter Araştırma Programı’na sekiz kişi kabul edilecektir. Buluşmaları İstanbul’da gerçekleşecek programa, en az iki katılımcı şehir dışından başvuranlar arasından seçilecektir. Program dili Türkçedir. 
 
Sunulan İmkânlar- Program kapsamında üretilen içerikler ve yayına yapılan katkı karşılığında her bir katılımcıya 5.000 TL şerefiye/bireysel üretim bütçesi;
- Program yürütücüleri ve katılımcılar tarafından yapılandırılacak ortak müfredat bütçesi;
- Yayın üretim bütçesi ve altyapısı;
- Program yürütücüsü Merve Ünsal’ın sağlayacağı mentörlük desteği;
- İstanbul dışından katılan iki kişi için Arter’in misafirhanesinde konaklama imkânı (İki kişinin birlikte yaşayabileceği, Etiler semtindeki apartman dairesinin aylık giderleri Arter tarafından karşılanacaktır; yaşama masrafları katılımcılara aittir); 
- Arter Atölye’de öncelikli kullanım hakkı; Arter Kütüphanesi’nden kitap ödünç alma hakkı ve bireysel araştırma projeleri için ihtiyaç duyulan yayınların kütüphane koleksiyonuna eklenmesi; program süresince geçerli olmak üzere Arter’in ücretli programlarında, Arter Kitabevi’nde ve Bistro by Divan’da öncelik ve indirimler sağlayan Arter Beraber Dost Üyeliği.
 
Başvuru 
 
Başvuru için, aşağıda belirtilen belgeleri 19 Temmuz 2020, saat 18:00’e kadar aap@arter.org.tr e-posta adresine iletiniz. Tüm belgelerin tek bir e-posta ile PDF formatında ve 10 MB dosya boyutunu aşmayacak şekilde e-posta eklentisi olarak gönderilmesi gereklidir. Eksik belgeyle yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 
- Arter Araştırma Programı’na neden katılmak istediğinizi, program kapsamında yoğunlaşmak istediğiniz konu ve araştırma yöntemlerini özetleyen metin (en fazla 500 kelime).
o  İstanbul dışından yapılacak başvurularda, Arter’in sunduğu konaklama imkânından faydalanmak isteyenlerin ilgili talebi bu özet metin kapsamında belirtmeleri gerekmektedir.
- Pratiğinizi ve üretiminizi yansıtan üç sanat yapıtı veya alanınıza özgü üç çalışmanızı içeren portfolyo:
o  Portfolyoda video ve ses içerikleri için çevrimiçi bağlantı verilebilir. Bu içeriklerin, indirilmeden internet üzerinden deneyimlenebilmesi gerekmekte ve her birinin 3 dakikayı geçmeyecek şekilde alıntılanması önerilmektedir.
o  Portfolyoda yer alan metinsel içeriklerin, her biri 500 kelimeyi geçmeyecek şekilde alıntılanması önerilmektedir.
- İletişim bilgilerinizi içeren özgeçmiş (en fazla 500 kelime)
 
Değerlendirme Süreci
 
Başvurular aşağıda belirtilen kriterler çerçevesinde iki aşamada değerlendirilecek. Birinci aşama, Arter ekibinden Merve Ünsal, İz Öztat, Eda Berkmen ve Arter Araştırma Programı 2019–2020 katılımcılarından Gizem Karakaş, Sarp Renk Özer ve Nora Tataryan tarafından başvuru içeriği esas alınarak tamamlanacak. Birinci aşamanın sonunda belirlenen kişilerle 30-31 Temmuz tarihlerinde Merve Ünsal, İz Öztat ve Eda Berkmen tarafından yapılacak çevrimiçi görüşmeler sonucunda, programa katılacak sekiz kişi belirlenecektir. 
 
Değerlendirme Kriterleri
 
- Arter Araştırma Programı’nın sunduğu imkânlarla kendi araştırma ve üretim süreçlerine faydalı olabilecek şekilde ilişkilenme potansiyeli;
- Araştırma sürecini yapılandırma ve üretimde yetkinlik;
- Birlikte düşünmeye ve öğrenmeye istekli olma;
- Araştırma konuları, yöntemleri ve pratikleri birbirini besleyebilecek kişileri bir araya getirmek.
 
COVID-19 salgınının yayılma riskine karşı alınan tedbirler kapsamında, Arter Araştırma Programı’nın bazı buluşmalarının çevrimiçi ortamda gerçekleşebileceği ve program tarihlerinin aynı kalacağı öngörülüyor.   

Merve Ünsal, Arter Araştırma Programı Yürütücüsü


*1985, Lahey


 


Robert Kolej’in ardından Princeton Üniversitesi’nde Sanat ve Arkeoloji (lisans) ve Parsons The New School for Design’da Fotoğraf ve Fotoğrafla İlişkili Mecralar alanında (yüksek lisans) eğitimi aldı. New York ve İstanbul’da çeşitli sanat kurumlarında çalıştı. 2015’ten bu yana serbest olarak Türkçe-İngilizce çeviri, İngilizce redaktörlük ve çağdaş sanat alanında yazarlık yapıyor. m-est.org adlı sanatçı odaklı çevrimiçi yayın mecrasının kurucu editörü. Fotoğraf ve metin alanlarında yoğunlaşan sanat işlerini Oslo, Toronto, Beyrut gibi şehirlerde farklı bağlamlarda ve ölçeklerde gösteren Ünsal, sanatçı inisiyatifleri, misafirlik programları ve sanatsal araştırma programlarının sanatçıların üretimlerine etkisini araştırmakla ilgileniyor.


 


Arter Araştırma Programı Yürütücüsü olarak çalışmaya devam eden Ünsal’ın Arter Öğrenme Programı kapsamında tamamladığı Çağdaş Sanat: Üretim, Katılım, Hafıza başlıklı araştırması, 2020 yılı bahar döneminde altı haftalık bir seminer aracılığıyla katılımcılarla buluştu.


 


İz Öztat, Öğrenme Programı Koordinatörü


*1981, İstanbul


 


Koç Özel Lisesi’nin ardından Oberlin College’da Görsel Sanatlar (lisans) ve Sabancı Üniversitesi Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı (yüksek lisans) eğitimi aldı. 2009–2011 yılları arasında Kadir Has Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak ve 2016–2017 akademik yılında Oberlin College Görsel Sanatlar Bölümü’nde misafir öğretim üyesi olarak ders verdi. Sanatsal araştırmaları destekleyen ve çağdaş sanat alanında kendiliğinden örgütlenen oluşumlara katkıda bulundu. Çağdaş sanat üzerine yazdığı yazılar ve kurmaca metinler farklı mecralarda yayımlandı. Amman, Berlin, Londra, Madrid, Meksiko, Oslo, Paris ve Yerevan’da misafir sanatçı programlarına katıldı.


Arter’le 2010 yılında, sanatçı olarak katıldığı İkinci Sergi esnasında tanıştı. 2013’te İlkay Baliç’le birlikte Arter’in İstiklal Caddesi’ndeki binasının ikinci katında iki ay süreyle açık kalan ortak kullanım alanı Bahane’nin mekânsal kurgusunu ve programını oluşturdu. Arter’in davetiyle, 2017–2018 yılları arasında “Sanat Eğitiminde Güncel Yaklaşımlar ve Türkiye’deki Duruma Dair Tespitler” başlıklı bir rapor hazırladı ve Arter Araştırma Programı’nın oluşum sürecinde yer aldı. 2018’den bu yana Arter’in Öğrenme Programı’nı oluşturan ekiple birlikte çalışan İz Öztat, aynı zamanda bireysel ve kolektif süreçleri kapsayan sanat pratiğine devam ediyor.


 


Eda Berkmen, Küratör 


*1985, Istanbul


 


Yale Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nü 2007 yılında bitirdi. Cravath, Swaine and Moore LLP’nin New York ve Londra ofislerinde avukat asistanlığı yaptıktan sonra Elgiz Müzesi’nde Koordinatör (2009–2011) ve Galerist’te Artistik Direktör (2011–2015) olarak görev aldı. 2016 yılında University College London, Central Saint Martins Kültürel Çalışmalar Bölümü’nde Kültür, Eleştiri ve Küratörlük yüksek lisans programını tamamladı.


2017’den bu yana Arter’in küratoryal ekibinde yer alan Eda Berkmen, kurumun sergi programı dahilinde Nil Yalter (Kayıt Dışı, 2016), Can Aytekin (Boş Ev, 2018), İnci Furni (Bir An İçin Durdu, 2019–2020) ve Saat Kaç? (Emre Baykal’la beraber; 2019–2020) sergilerinin küratörlüğünü yaptı ve bu sergilere eşlik eden yayınlara katkıda bulundu. 


       


Gizem Karakaş, Arter Araştırma Programı 2019-2020 Katılımcısı


*1987, Ankara


 


2009 yılında École des Arts de la Sorbonne’da Plastik Sanatlar Bölümü’nde lisans eğitimini, 2011 yılında aynı üniversitede Sanat ve Yeni Medya Bölümü’nde yüksek lisansını tamamladı. İnsanlık halini, kendi hikayeleri ve ilişkileri üzerinden performatif bir yaklaşımla anlamaya ve yansıtmaya çalışmak Karakaş’ın pratiğinin en temel aksını oluşturuyor. Sanatçının video, fotoğraf, ses ve yazı işleri samimiyet kavramını otobiyografik ve kurmaca anlatıların arasında kalan muğlak alanlar üzerinden araştırıyor. Pera Müzesi, Akbank Sanat, Centre Pompidou, Arter gibi birçok sanat kurumunda sergilere katılan Karakaş’ın kişisel sergileri arasında Studio’yu Gezmek İçin Son Şansınız!, Galerist Studio (2015) ve Masum Değiliz, Depo İstanbul (2019) yer alıyor. Kolektif üretim ve işbirlikleri Karakaş’ın pratiğinin bir diğer merkezini oluşturuyor. 2017’den beri Hayırlı Evlat ve HAH kolektifleri ile birlikte çalışan sanatçı, 2011 yılından bu yana Etem Şahin ile birlikte Medyartiz adı altında interaktif performanslar üretiyor. 2015 yılından beri Galeri 5’e sanat danışmanlığı veren Karakaş, 2017 yılından beri İstanbul Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi’nde Kültürel Etkinlikler Koordinatörü olarak çalışıyor. (https://gizemkarakas.tumblr.com/)


 


Sarp Özer, Arter Araştırma Programı 2019-2020 Katılımcısı


*1989, İstanbul


 


Sanat alanında çalışan araştırmacı, İstanbul merkezli bağımsız sanat oluşumu AVTO’nun kurucusu ve yönetmenidir. İlgi alanları arasında Türkiye'de sanat eğitiminin tarihi ve dijital kültür çalışmaları yer alır. Pratiği üstlendiği görevlere ve yer aldığı platformların ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde gelişen Özer, alternatif öğrenme modelleri, sanatsal araştırma ve küratöryel yöntemlerden beslenir. Sanatçı Can Altay’ın hazırlayıp sunduğu Ahali Podcast serisinin prodüktörlerindendir.


 


Nora Tataryan, Arter Araştırma Programı 2019-2020 Katılımcısı


*1987, İstanbul


 


Toronto Üniversitesi Kadın ve Cinsiyet Çalışmaları Bölümü'nde doktora; Sabancı Üniversitesi Kültürel Çalışmalar Programı'nda (İstanbul) yüksek lisans eğitimini ve Galatasaray Üniversitesi (İstanbul) ve Paris 1 Panthéon-Sorbonne (Paris) Felsefe Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladı. İlgi alanları arasında estetik teori, feminist felsefe ve psikanaliz bulunan Tataryan, Sabancı Üniversitesi’nde Hafıza ve Cinsiyet Çalışmaları üzerine dersler vermektedir. “Son Okuma” adlı podcast serisini hazırlayıp sunmaktadır.

Arter üyesi misiniz?
Üyelik programlarına ve üyelik ayrıcalıklarına göz atın
ARTER ÜYESİ DEĞİLİM ARTER ÜYESİYİM
Üye olmak ister misiniz?
Üyelik programlarına ve üyelik ayrıcalıklarına göz atın
ARTER ÜYELİK ÜYE OLMADAN DEVAM ET
Etiketlerle arama yapabilirsiniz
TÜMÜ
8-12 YAŞ
2015
ATÖLYE
CANLI
6-9 YAŞ
SERGİ TURU
FİLM
2018
2012
4-6 YAŞ
2017
SERGİ
2011
9-11 YAŞ
2014
ÇAĞDAŞ SANAT SEMİNERLERİ
ÇOCUK
2020
MÜZİK
DUYU TURLARI
ÇOCUK VE EBEVEYN
2019
DANS
8-11 YAŞ
7-12 YAŞ
TİYATRO
2016
ETKİNLİK
2013
HAREKET ATÖLYELERİ
ÇEVRİMİÇİ
ARTER ARAŞTIRMA PROGRAMI
PERFORMANS
YETİŞKİN
YORUMLAMA ETKİNLİĞİ
2010
REHBERLİ TUR
TARİHE GÖRE
Tümü
Bugün
Yarın
Bu Hafta...
Bu Hafta Sonu
Bu Ay
Ücretsiz etkinlikleri göster
TEMİZLE
UYGULA
Arter duyuru listesine kaydınız alınmıştır.
Lütfen tarayıcınızı en uygun boyuta getiriniz
Bu web sitesinde size daha iyi hizmet sunabilmek için çerez kullanılmaktadır. Kullandığımız çerezleri görüntüleyebilmek ve daha fazla bilgi almak için Gizlilik ve Çerez Politikası sayfasını inceleyebilirsiniz.
x