ARTER E-BÜLTEN ÜYELİĞİ AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz veri sorumlusu olarak Vehbi Koç Vakfı ve iktisadi işletmeleri (“Vakıf”) tarafından bu aydınlatma metninde açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz, Arter markası kapsamında sunulan hizmetler başta olmak üzere, Vakıf tarafından sunulan hizmetlerden fayda sağlanması, yürütülen projelerin bilinilirliğinin ve farkındalığın arttırılması, Vakıf tarafından sunulan hizmetlerin ilginiz doğrultusunda özelleştirilerek sizlere önerilmesi ve tanıtılması, reklam, kampanya ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla (“Amaçlar”) Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde Vakıf tarafından işlenebilecektir.

 

Açık Rızanızın Varlığı Halinde Kişisel Verileriniz Hangi Amaçla İşleneceği

Kimlik, iletişim ve pazarlama verileriniz; ürün ve hizmetlerin pazarlama ve tanıtım süreçlerinin planlanması ve icrası, sunulan ürün ve hizmetlerin beğeni, kullanım alışkanlıklarınız ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirerek sizlere önerilmesi ve tanıtılması, onayınız olması halinde paylaşmış olduğunuz iletişim bilgilerinize reklam, promosyon gibi ticari elektronik ileti gönderilmesi ve gönderimin sağlanması amacı ile sınırlı olarak hizmet aldığımız üçüncü kişilerle paylaşılması amaçlarıyla açık rızanız kapsamında işlenebilecektir.

 

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi kapsamında, kanunlarda açıkça öngörülmesi veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere açık rızanızın varlığı halinde pazarlama ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi için Ingage Dijital Pazarlama A.Ş.’ye ve bu kapsamda hizmet alınan tedarikçilerimize Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel veri aktarım kuralları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz bizlerle temas edeceğiniz; elektronik ortamda internet sitesi ve mobil uygulama kanalıyla, fiziki ortamda yüz yüze gerçekleştirilen görüşmeler vasıtasıyla açık rıza hukuki sebebine dayalı olarak Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları toplanabilecektir.

 

İlgili Kişinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel verileriniz ile ilgili olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

·       Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

·       Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·       Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·       Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·       Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·       Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·       İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·       Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etmek.


Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı bizlerle paylaşırken Veri Sahibi Başvuru Formundan yararlanabilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

 

Etiketlerle arama yapabilirsiniz
TÜMÜ
8-12 YAŞ
2015
ATÖLYE
CANLI
6-9 YAŞ
SERGİ TURU
FİLM
2018
2012
4-6 YAŞ
2017
SERGİ
2011
9-11 YAŞ
2014
ÇAĞDAŞ SANAT SEMİNERLERİ
ÇOCUK
2020
MÜZİK
DUYU TURLARI
ÇOCUK VE EBEVEYN
2019
DANS
8-11 YAŞ
7-12 YAŞ
TİYATRO
2016
ETKİNLİK
2013
HAREKET ATÖLYELERİ
ÇEVRİMİÇİ
ARTER ARAŞTIRMA PROGRAMI
PERFORMANS
YETİŞKİN
YORUMLAMA ETKİNLİĞİ
2010
REHBERLİ TUR
TARİHE GÖRE
Tümü
Bugün
Yarın
Bu Hafta...
Bu Hafta Sonu
Bu Ay
Ücretsiz etkinlikleri göster
TEMİZLE
UYGULA
Arter duyuru listesine kaydınız alınmıştır.
Lütfen tarayıcınızı en uygun boyuta getiriniz
Bu web sitesinde size daha iyi hizmet sunabilmek için çerez kullanılmaktadır. Kullandığımız çerezleri görüntüleyebilmek ve daha fazla bilgi almak için Gizlilik ve Çerez Politikası sayfasını inceleyebilirsiniz.
x